Jiří Machulka

Bakalářská práce

Řízení a organizace městské (obecní) policie s cílem zajištění bezpečnosti

Management and organization of city (municipal) police to ensure safety
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na organizaci a řízení městské policie. Práce je rozdělena do části teoretické a praktické. Teoretická část popisuje vývoj a současný pohled na obecní policii. Dále se věnuje personálním náležitostem, organizaci, řízení a postavení obecní policie v rámci IZS. Následující praktická část je zaměřena na činnost městské policie v Kladně. Součástí práce je také průzkum …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on organization and management of a municipal police. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the development and the current view of the municipal police. It also deals with personal requirements, organization, management and position of municipal police within the IRS. The following practical part is focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS