Bc. Adam HRUŽÍK

Master's thesis

Kardiopulmonální resuscitace v přednemocniční péči s využitím přístroje pro mechanickou srdeční masáž.

Cardiopulmonary resuscitation in prehospital care with using the devices for mechanical chest compressions.
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice kardiopulmonální resuscitace s využitím přístroje pro mechanizovanou nepřímou srdeční masáž LUCAS 2TM. Cílem práce je zmapovat využití přístroje LUCAS 2TM při kardiopulmonální resuscitaci posádkami Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje u pacientů s mimonemocniční náhlou zástavou oběhu. V empirické části práce je realizováno statistické šetření …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of cardiopulmonary resuscitation using the LUCAS 2TM device for mechanized indirect heart massage. The aim of this work is to map out the use of LUCAS 2TM by the Moravian-Silesian Region emergency medical services (ZZS) for cardiopulmonary resuscitation of patients who experience a sudden arrest of circulation outside the hospital. The empirical part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRUŽÍK, Adam. Kardiopulmonální resuscitace v přednemocniční péči s využitím přístroje pro mechanickou srdeční masáž.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta