Bc. Richard Svída

Bakalářská práce

VST pluginy: softwarový syntetizér, jeho původ a vliv na vytváření zvuku

VST plugins: software synthesizer, its origin and influence on sound creation
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám softwarovými syntetizéry a okrajově i VST pluginy společně s efekty. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část mapuje historii syntetizérů jakožto předlohy pro ty softwarové. Další část se věnuje samotné syntéze zvuku a jejím typům filozofie. Ve stejné kapitole jsou popsané jednotlivé zvukotvorné moduly syntetizéru, ať už softwarového nebo hardwarového. Třetí část …více
Abstract:
In my bachelor's thesis I deal with software synthesizers and partly with VST plugins and effects. The work is divided into four parts. In the first part, I describe the history of synthesizers which are templates for software synthesizers. The next part deals with the synthesis of sound itself and its types of philosophy. In the same chapter, the individual sound-forming modules of the synthesizer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Filip Johánek
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií