Bc. Jan Zdražil

Master's thesis

Android malware detection using Machine Learning methods

Android Malware Detection Using Machine Learning Methods
Abstract:
Výzkum se zabývá využitím algoritmů strojového učení k detekci škodlivých aplikací běžících pod operačním systémem Android. Důraz je kladen na identifikaci charakteristik mobilního malwaru, které vykazují detekční potencionál a následnou tvorbou modelů strojového učení. Tento výzkum přispívá k řešení rostoucí obavy z androidího malwaru a nabízí praktické řešení pro ochranu mobilních zařízení před touto …more
Abstract:
The research explores the use of machine learning algorithms to detect malicious applications running on the Android operating system. The focus is on the identification of features from Android applications that exhibit detection potential and the subsequent creation of machine learning models. This research contributes to address the growing concern of Android malware and offers a practical solution …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2023

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Milan Oulehla, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zdražil, Jan. Android malware detection using Machine Learning methods. Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe