Bc. Michaela Poláková

Bakalářská práce

Self-stigma medzi študentmi psychológie

Self-stigma among psychology students
Abstract:
This thesis deals with the problem of self-stigma. The goal of this thesis is to explore self-stigma among Czech psychology students and to gain insight into their attitudes to-wards seeking professional psychological help during emotional crises or when experiencing problems with their mental health. This thesis looks at factors of gender, attended university, degree and length of studies and future …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním problematiky self-stigmy. Cieľom práce bolo preskúmať zažívanú self-stigmu u českých univerzitných študentov psychológie a ich postoje k vyhľadaniu odbornej psychologickej pomoci počas emočných kríz a pri problémoch v oblasti duševného zdravia. Práca skúmala vplyv pohlavia, navštevovaných univerzít, stupňa a dĺžky štúdia a budúceho kariérneho a akademického …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Monika Vodová
  • Oponent: Mgr. Katarína Kemková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta