Mgr. Eva Marková

Bakalářská práce

Využití atlasů a obrysových map v gymnaziálním geografickém vzdělávání

The use of atlases and outline maps in geographical secondary school education
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje využití atlasů a obrysových map v geografickém gymnaziálním vzdělávání. Tato práce vznikla především za účelem poukázat na současný stav práce se školními atlasy a orientace na mapách školního atlasu a na obrysových mapách jednotlivých žáků ve vyučovacích hodinách zeměpisu na středních školách, speciálně na gymnáziích. Pro tyto účely byly vytvořeny pracovní listy věnující …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the use of atlases and outline maps in geographical secondary school education. This work was created primarily for the purpose of the refer the current status of the work with school atlases and orientation on the maps of school atlas and outline maps of individual pupils in lessons of geography at secondary schools, especially on grammar schools. For these purposes were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radka Báčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma