Jana Vavříková

Diplomová práce

Norský model mírových operací OSN – model aplikovatelný v Africe?

Norwegian model of UN Peacekeeping operations - model applicable in Africa?
Anotace:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá definičním vymezením operací OSN na udržení míru. Dále zpracovává teorii konfliktu, křivku konfliktu a mírové nástroje řešení konfliktu. Další části práce se soustředí na vymezení charakteristik norského modelu a všeobecné povahy konfliktů v Africe. Poslední kapitola práce analyzuje tři konflikty (Somálsko, Sierra Leone a Súdán) v Africe, ve kterých se angažovala …více
Abstract:
In the theoretical part defines the diploma thesis UN Peacekeeping operactions, conflict theory, conflict curve and peace methods of conflict management. Other part of the thesis concentrates on definition of the Norwegian model and general characteristics of the African conflicts. Last chapter of the thesis analysis three conflicts (Somalia, Sierra Leone and Sudan) in which UN participated via UN …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Lehmannová
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71159