Alena Součková

Bachelor's thesis

Veřejné dražby

Public Auction
Abstract:
Tématem této práce jsou „Veřejné dražby“. V první části je uveden nástin historického vývoje právní úpravy veřejných dražeb v českých zemích, která je rozdělena do tří období. Teoretická část analyzuje průběh a výsledky Malé privatizace a seznamuje podrobně se současnou právní úpravou a rozdělením na dražby dobrovolné a nedobrovolné. Závěrečná část je zaměřena na konkrétní příklad z praxe a uvádí návrh …more
Abstract:
The subject of this report is Public Auction. The first part outlines the historical development of legal regulation of public auctions in Czech counties, which is divided into three periods. The theoretic part of this report analyzes the course and outcome of "Small privatization". It also introduces, in detail, present legal regulation and it's division into voluntary and compulsory. The last section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Pekáč
  • Reader: Mgr. Markéta Hlavicová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic