Jana PAUNKOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Pohádka a její využití v mateřské škole

A fairytale and its usage in the kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Pohádka a její využití v mateřské škole" je zpracována pro podporu učitelů mateřských škol, kteří chtějí seznámit děti s vesmírným prostředím, prostřednictvím pohádkových příběhů, při kterých je především rozvíjeno prosociální chování a řečové schopnosti u dětí předškolního věku. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Přičemž teoretická část je zaměřena na vznik …více
Abstract:
The bachelor thesis called "The fairy tale and its use in the kindergarten" is designed to support teachers of nursery schools who want to familiarize children with the cosmic environment through storytelling, where social behaviour and speech abilities are developed in pre-school children. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the origin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAUNKOVIČOVÁ, Jana. Pohádka a její využití v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy