Bc. Tereza Boušková

Bachelor's thesis

Mezipohlavní a stranové rozdíly v kosti hlezenní a patní

Sex and Side Differences in the Talus and Calcaneus
Abstract:
U kosterních nálezů s nedostatečně zachovanými pánevními kostmi a lebkou se pro odhad pohlaví využívají jiné kosti, zejména kosti, které se nejlépe zachovávají (např. kosti typu krátkého). Cílem teoretické části této práce bylo shrnutí dosavadních poznatků o mezipopulačních, mezipohlavních a stranových rozdílech na dvou největších tarzálních kostech, kosti patní (calcaneus) a kosti hlezenní (talus …more
Abstract:
In skeletal remains with absent or poorly preserved pelvic bones and skull, determination of sex is usually based on other bones, especially bones, which are frequently well preserved (e.g. short bones). The aim of the theoretical part of this thesis was to create an overview of present knowledge of interpopulation, intersexual, and bilateral differences in the two largest tarsal bones: heel bone …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Anthropology / Anthropology

Theses on a related topic