Bc. Markéta Nováková

Master's thesis

Marketingový výzkum spokojenosti klientů pojišťoven s pojistnými produkty

Marketing research of clients satisfaction of insurance companies with insurance products
Abstract:
Diplomová práce se věnuje marketingovému výzkumu spokojenosti klientů pojišťoven s pojistnými produkty. Teoretická část definuje pojmy: marketing, marketingový výzkum a spokojenost klientů. Následně se zabývám teorií pojišťovnictví. V praktické části představuji dvě pojišťovny a dva pojistné produkty. Je provedena komparace zvolených pojistných produktů z pohledu čtyř modelových situací. V závěru praktické …more
Abstract:
Diploma thesis is devoted to marketing research of clients satisfaction of insurance companies with insurace products. The theoretical part defines the concepts: marketing, marketing research and clients satisfaction. Subsequently I deals with the theory of insurance. In the practical part I describe two insurance companies and two insurance products. Comparison of insurance products is realized from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Ivana Zálešáková
  • Reader: Ing. David Král, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting