Bc. Markéta KOLÁŘOVÁ

Master's thesis

Trest odnětí svobody na doživotí. Péče o zdraví vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody na doživotí.

Penalty of life imprisonment. Health Care for prisoners serving a life sentence.
Abstract:
V této práci se zaměřuji na péči o zdraví u vězňů odsouzených k trestu odnětí svobody na doživotí. Péče o zdraví v mém pojetí vychází z holistického pohledu na člověka, kdy mě zajímají všechny složky jedince jako ucelené jednotky, a proto se nemohu spokojit s pojmem zdraví, jako s pouhou nepřítomností nemoci. Nemám tedy na mysli pouze zdravotní péči, ale služby, které vedou k optimálnímu rozvoji člověka …more
Abstract:
In this diploma thesis I focus on health care for prisoners sentenced to life imprisonment. Health care in my view is based on a holistic vision of man, where I am interested in all components of an individual as a whole, and therefore I can not be satisfied with definition of health as absence of illness. So I do not mean only health care, but services that lead to optimal human development in all …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012
Accessible from:: 21. 5. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: JUDr. Ing. Daniel PROUZA, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLÁŘOVÁ, Markéta. Trest odnětí svobody na doživotí. Péče o zdraví vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody na doživotí.. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses jeo3sp jeo3sp/2
21/5/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21/5/2012
Bulanova, L.
22/5/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.