Bc. Radka Klvaňová, M.A.

Diplomová práce

Na cestě za důstojným životem: motivy a strategie migrace Arménů žijících v Brně

On the road towards decent life: motives and strategies of migration of Armenians living in Brno
Anotace:
Tato kvalitativní studie se snaží postihnout migrační proces v celé jeho komplexitě a popsat jej z pozice aktérů migrace. Zaměřuje se na zkoumání motivů a strategií migrace Arménů žijících v Brně a okolí, kteří přicházejí do České republiky od počátku devadesátých let dvacátého století. Teoretickými východisky práce jsou teorie sociálních sítí a biografický přístup ke studiu migrace. Analýza migračních …více
Abstract:
This qualitative study attempts to grasp the complexity of migration process and to depict it from the perspective of migrants. It explores motives and strategies of migration of the Armenians living in the locality of Brno who have been coming to the Czech Republic since the beginning of the nineties of the twentieth century. Theories of social networks and a biographical approach to study of migration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma