Bc. Radka Klvaňová, M.A.

Master's thesis

Na cestě za důstojným životem: motivy a strategie migrace Arménů žijících v Brně

On the road towards decent life: motives and strategies of migration of Armenians living in Brno
Abstract:
Tato kvalitativní studie se snaží postihnout migrační proces v celé jeho komplexitě a popsat jej z pozice aktérů migrace. Zaměřuje se na zkoumání motivů a strategií migrace Arménů žijících v Brně a okolí, kteří přicházejí do České republiky od počátku devadesátých let dvacátého století. Teoretickými východisky práce jsou teorie sociálních sítí a biografický přístup ke studiu migrace. Analýza migračních …more
Abstract:
This qualitative study attempts to grasp the complexity of migration process and to depict it from the perspective of migrants. It explores motives and strategies of migration of the Armenians living in the locality of Brno who have been coming to the Czech Republic since the beginning of the nineties of the twentieth century. Theories of social networks and a biographical approach to study of migration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2006
  • Supervisor: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic