Bc. Markéta Kaizlerová

Master's thesis

Emoce ve hře: Elementární formy fotbalového fanouškovství

Emotions at play: The elementary forms of football fandom
Abstract:
Diplomová práce je etnografickou studií fotbalového fanouškovství. Jejím cílem je prozkoumat fanouškovství jakožto formu přináležení. Je založena na dlouhodobém etnografickém výzkumu mezi fanoušky SK Slavia Praha, zahrnujícím zúčastněné pozorování, rozhovory s fanoušky a analýzu webových a facebookových stránek. Jako hlavní analytické nástroje jsou použity koncepty interakčních rituálů Randalla Collinse …more
Abstract:
This master thesis is an ethnographic study of football fandom. It´s goal is to explore fandom as a form of belonging. It is based on a long term ethnographic fieldwork among SK Slavia Praha fans, consisting of participant observations, interviews with fans and analysis of web and facebook pages. As the main analytical tools the interaction rituals of Randall Collins [2004], Durkheim´s totemism [2002 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.