Anna MARYTOVÁ

Bakalářská práce

Vliv okolí podniku na konkrétní podnik

Influence of Surroundings on a Specific Company
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Předložená práce byla zpracována na podnik České lupkové závody, a.s., který se zabývá především těžbou a zpracováním lupku a kaolínu. Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část této práce obsahuje teoretické poznatky o okolí podniku. Druhá část je věnována teoretickému výkladu finanční analýzy …více
Abstract:
The theme of the Bachelor thesis is the influence of surroundings on a specific company. The submitted work was elaborated the enterprise named České lupkové závody, a.s., which primarily deals with mining and processing shale and kaolin. The Bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part. The first part of the work contains theoretical knowledge about a company environment. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARYTOVÁ, Anna. Vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management