Ing. Jan Bredl

Bakalářská práce

Audiovizuální virální sdělení, předpoklady jeho komunikační úspěšnosti – výběr kazuistik, analýza obsahu a formy

Audiovisual Viral Communication Requirements of its Communication Success - Selection of Case Studies, Analysis of Content and Form
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je definovat pozici virálního marketingu ve veřejném, zejména internetovém prostoru, vymezit jeho výhody a nevýhody v komunikaci s potencionálními zákazníky v závislosti na marketingové komunikaci a popsat možný efekt takové komunikace. Dále jsou popsány předchůdci a současní primární nositelé virálních sdělení - sociální sítě a internetové uživatelské platformy. V analytické …více
Abstract:
The aim of this work is to define the position of viral marketing in the public space, especially the Internet space, define its advantages and disadvantages in communicating with potential customers, depending on the marketing communication and describe the possible effect of such communication. Furthermore are described below predecessors and contemporary bearers of primary viral communication - …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní