Bc. Kateřina Klesnilová

Bachelor's thesis

Novorozenecký screening sluchu v porodnicích Středočeského kraje

Newborn hearing screening in maternity hospitals of Central Bohemian Region
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na novorozenecký screening sluchu ve Středočeském kraji. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. První kapitola se zaměřuje na sluch a sluchové postižení. Kapitola druhá se již přímo věnuje novorozeneckému screeningu sluchu v České republice a v zahraničí. Praktická část bakalářské práce obsahuje kombinaci kvantitativního a …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on neonatal hearing screening in the Central Bohemia Region. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains two chapters. The first chapter is focused on hearing and hearing impairment. The second chapter is directly devoted to neonatal hearing screening in the Czech Republic and abroad. The practical part of the thesis contains a combination …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Marína Štibrányiová
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta