Bc. Zinaida Ševčuk, Ph.D.

Diplomová práce

Evoluce vztahů mezi NATO a Jihokavkazským regionem

The evolution of relationship between NATO and South Caucasus region
Anotace:
Táto magisterská práce se věnuje vzájemným vztahům NATO a států jihokavkazského regionu - Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Nehledě toho, že tyto státy sdílejí určité podobnosti – všechny tři jsou malé, nacházejí se ve stejném geopolitickém prostoru, ve všech třech zemích jsou nevyřešené regionální konflikty, všechny byly součástí Sovětského svazu po stejnou dobu, v současnosti jsou transformujícími …více
Abstract:
This Master's thesis deals with mutual relations of NATO and the states of South Caucasus region – Georgia, Armenia and Azerbaijan. Despite the fact that these states share some similarities - all three are small, they are in the same geopolitical space, in all three countries are unresolved regional conflicts, all were part of the Soviet Union during the same time, currently they are transforming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií