Bc. Vladimíra Belanová

Bakalářská práce

Analýza úverového portfólia komerčnej banky

Analysis of the Loan Portfolio of Commercial Bank
Abstract:
The Bachelor´s work deals with the analysis of the loan portfolio chosen commercial bank. The first chapter focuses on the description of commercial banks, banking system, balance of commercial banks as well as active and passive operations of banks. At the end of the chapter described the breakdown of the bank loans and individual loans. The second chapter describes the process of lending from loan …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou úverového portfólia vybranej komerčnej banky. Prvá kapitola je zameraná na popis komerčnej banky, bankového systému, bilancie komerčnej banky ako aj aktívne a pasívne operácie bánk. Na konci kapitoly je opísané členenie bankových úverov a jednotlié úvery. V druhej kapitole je opísaný proces poskytovania úverov od žiadosti o úver až po uvolnenie záruk bankou, poskytnuté …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management