Bc. Veronika Lorencová

Bachelor's thesis

Švédské parlamentní volby 2018

Swedish general election 2018
Anotácia:
Tato práce se zabývá švédskými parlamentními volbami, které proběhly v září 2018. V první časti je popsán volební a stranický systém země a následně jednotlivé parlamentní strany. Druhá část práce je zaměřena na analýzu obsahů manifestů a popis předvolebních kampaní. Dále je zkoumán vývoj voleb a rozdíl mezi výsledky krajů. Záměrem práce je zjistit, která témata hrála klíčovou roli v těchto volbách …viac
Abstract:
This thesis deals with the Swedish general election 2018. The first part describes the electoral and party system of the country and the individual parliamentary parties. The second part is focused on the analysis of manifest contents and description of election campaigns. Furthermore, the development of elections and differences in the results between the regions are examined. The aim of the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta