RNDr. Milada ZEMANOVÁ

Disertační práce

Anti-oxidative stress response in Drosophila melanogaster - The role of adipokinetic hormone and adenosine

Abstract:
In this thesis, the phenomena of the oxidative stress (OS) and anti oxidative stress responses in insects are described in a comprehensive review, and the outcomes of the experimental work are presented. The focus of the work was on defence reactions and their putative control by the adipokinetic hormone (AKH) and adenosine in the Drosophila melanogaster model. For this purpose, we studied the effect …více
Abstract:
In this thesis, the phenomena of the oxidative stress (OS) and anti oxidative stress responses in insects are described in a comprehensive review, and the outcomes of the experimental work are presented. The focus of the work was on defence reactions and their putative control by the adipokinetic hormone (AKH) and adenosine in the Drosophila melanogaster model. For this purpose, we studied the effect …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Milada. Anti-oxidative stress response in Drosophila melanogaster - The role of adipokinetic hormone and adenosine . Č. Budějovice, 2016. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta