Bc. Rudolf ČECHAL

Diplomová práce

Polymery vyztužené modifikovanými vláknovými plnivy

Modified fibre fillers reinforced polymers
Anotace:
Náplní této diplomové práce je využití radiačně sesíťovaných LLDPE vláken jako kompozitních plniv. Teoretická část se zabývá danou problematikou. Praktická část popisuje zkoušení vláken, míchání směsí, přípravu zkušebních vzorků a jejich mechanické zkoušky. Vlákna byla smíchána s LDPE práškem v daných poměrech.
Abstract:
The master of this thesis is the use of radiation cross-linked LLDPE fibres as composite fillers. The theoretical part deals with the issue. The practical part describes the testing of fibres, mixing, preparation of specimens and mechanical testing. The fibres were blended with LDPE powder in the given proportion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
Identifikátor: 19128

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Daněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHAL, Rudolf. Polymery vyztužené modifikovanými vláknovými plnivy. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe