Michal Merta

Disertační práce

Parallel Boundary Element Methods in Space and Time

Parallel Boundary Element Methods in Space and Time
Anotace:
Aby bylo možné metodu hraničních prkvů využít pro řešení reálných inženýrských úloh, je potřebná její efektivní paralelní implementace. V předložené disertační práci je představeno několik přístupů k paralelizaci této metody --- vektorizace pomocí SIMD instrukčních sad v rámci jednoho jádra, nová distribuovaná rychlá metoda hraničních prvků založená na cyklických dekompozicích grafů a paralelní prostoro …více
Abstract:
Efficient parallel implementation of the boundary element method is crucial for its applicability to the solution of real world engineering problems. Several approaches to the parallelization of BEM are presented in this thesis, including in-core vectorization using SIMD instruction set extensions, a novel distributed fast boundary element method based on the cyclic graph decompositions, and parallel …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Dalibor Lukáš
  • Oponent: Olaf Steinbach, Josef Malík, Zdeněk Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika