Ing. Petr Svoboda

Bakalářská práce

Změna mediálního obrazu nových náboženských hnutí v ČR: Případová studie Hnutí Hare Krišna

Transformation of the Representation of New Religious Movements in Media in Czech Republic: Case Study of Hare Krishna
Anotace:
Tato práce se zabývá změnami mediálního obrazu nových náboženských hnutí v České republice v letech 1990 až 2014, a to v tištěných médiích Mladá fronta Dnes, Blesk, Respekt a Reflex. Jedná se o případovou studii hnutí Haré Kršna. Pomocí metody obsahové a diskurzivní analýzy dle J. P. Geeho je zjišťováno, zda toto hnutí je české veřejnosti prezentováno jako "obohacení" náboženské popř. kulturní scény …více
Abstract:
This thesis deals with the transformation of media presentation of new religious movements in Czech Republic between 1990-2014, in print media Mlada Fronta Dnes, Blesk, Respekt and Reflex. It is a case study of the Hare Krishna movement . Using content analysis and discourse analysis by J. P. Gee the thesis investigates whether this movement is presented to Czech public as "enriching" for the religious …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta