Theses 

Změna mediálního obrazu nových náboženských hnutí v ČR: Případová studie Hnutí Hare Krišna – Ing. Petr Svoboda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petr Svoboda

Bakalářská práce

Změna mediálního obrazu nových náboženských hnutí v ČR: Případová studie Hnutí Hare Krišna

Transformation of the Representation of New Religious Movements in Media in Czech Republic: Case Study of Hare Krishna

Anotace: Tato práce se zabývá změnami mediálního obrazu nových náboženských hnutí v České republice v letech 1990 až 2014, a to v tištěných médiích Mladá fronta Dnes, Blesk, Respekt a Reflex. Jedná se o případovou studii hnutí Haré Kršna. Pomocí metody obsahové a diskurzivní analýzy dle J. P. Geeho je zjišťováno, zda toto hnutí je české veřejnosti prezentováno jako "obohacení" náboženské popř. kulturní scény u nás nebo je stále vnímáno jako deviantní náboženská skupina. Vytvářený mediální obraz hnutí Haré Kršna v českých médiích má velký vliv na to, jak je tato skupina přijímána a vnímána českou veřejností. To vychází z teorie o mediální a sociální konstrukci reality.

Abstract: This thesis deals with the transformation of media presentation of new religious movements in Czech Republic between 1990-2014, in print media Mlada Fronta Dnes, Blesk, Respekt and Reflex. It is a case study of the Hare Krishna movement . Using content analysis and discourse analysis by J. P. Gee the thesis investigates whether this movement is presented to Czech public as "enriching" for the religious or optionally cultural scene, or it is still perceived as a deviant religious group. The image of the Hare Krishna movement created by the Czech media has a great influence on how the group is accepted and perceived by the Czech public. This opinion is based on the theory of media and social construction of reality.

Klíčová slova: Nová náboženská hnutí, hnutí Haré Kršna, ISKCON, česká veřejnost, mediální obraz, obsahová analýza, diskurzivní analýza, Mladá fronta Dnes, Blesk, Respekt, Reflex. New Religious Movements, Hare Krishna movement, Czech public, media image, content analysis, discourse analysis, Respect, Reflex.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz