Bc. Zdeněk Duffek

Bakalářská práce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Presidential Decrees and Restoration of Legal Order in CSR After World War Ilnd
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prezidentskými dekrety vydávanými v letech 1940-1945 a tzv. obnovou právního pořádku na území Československé republiky v období po druhé světové válce. V první části je stručně nastíněna historie česko-německých vztahů, jejichž vliv na poválečné uspořádání Československa byl nezanedbatelný. Další část práce je zaměřena na prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který stál v čele …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the presidental decrees, that were issued in the years 1940-1945, and also with the restoration of the legal order in the territory of the Czechoslovak Republic in the period after the World War II. In the first part the history of the Czech-German relations is briefly outlined. Their influence on the post-war organization of Czechoslovakia was significant. The next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře