Bc. Zdeněk Duffek

Bachelor's thesis

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Presidential Decrees and Restoration of Legal Order in CSR After World War Ilnd
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá prezidentskými dekrety vydávanými v letech 1940-1945 a tzv. obnovou právního pořádku na území Československé republiky v období po druhé světové válce. V první části je stručně nastíněna historie česko-německých vztahů, jejichž vliv na poválečné uspořádání Československa byl nezanedbatelný. Další část práce je zaměřena na prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který stál v čele …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the presidental decrees, that were issued in the years 1940-1945, and also with the restoration of the legal order in the territory of the Czechoslovak Republic in the period after the World War II. In the first part the history of the Czech-German relations is briefly outlined. Their influence on the post-war organization of Czechoslovakia was significant. The next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking