Michal Sroka

Bakalářská práce

Romové jako cílová skupina terénní sociální práce

Roma as a target group of social work
Anotace:
V předkládané bakalářské práci se zabývám romskou etnickou menšinou, její potřebou sociální pomoci, či případné možné vyhledání sociální pomoci u terénních sociálních pracovníků v nenadálé nepříznivé životní situaci. Teoretická část je zaměřena na vymezení a hlubší poznání romské etnické menšiny, popis terénní sociální práce a její využití u vymezených možných cílových skupin, popis náplně práce terénního …více
Abstract:
In the present thesis deals with the Roma ethnic minority, the need for social assistance or any possible social assistance in finding unexpected adverse life situation at the Social Workers.The theoretical part is focused on defining a deeper understanding of the Roma ethnic minority, a description of social work and its potential use in specified target groups, description of the contents social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sroka, Michal. Romové jako cílová skupina terénní sociální práce. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe