Michal Sroka

Bachelor's thesis

Romové jako cílová skupina terénní sociální práce

Roma as a target group of social work
Abstract:
V předkládané bakalářské práci se zabývám romskou etnickou menšinou, její potřebou sociální pomoci, či případné možné vyhledání sociální pomoci u terénních sociálních pracovníků v nenadálé nepříznivé životní situaci. Teoretická část je zaměřena na vymezení a hlubší poznání romské etnické menšiny, popis terénní sociální práce a její využití u vymezených možných cílových skupin, popis náplně práce terénního …more
Abstract:
In the present thesis deals with the Roma ethnic minority, the need for social assistance or any possible social assistance in finding unexpected adverse life situation at the Social Workers.The theoretical part is focused on defining a deeper understanding of the Roma ethnic minority, a description of social work and its potential use in specified target groups, description of the contents social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Accessible from:: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sroka, Michal. Romové jako cílová skupina terénní sociální práce. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe