Tomáš Sochor

Bachelor's thesis

Mobilní chování návštěvníků vybraných měst ČR (příklad Praha, Brno a Ostrava)

Mobile behavior of visitors of selected cities of the Czech Republic (e. g. Prague, Brno and Ostrava)
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce s názvem „Mobilní chování návštěvníků vybraných měst ČR (příklad Praha, Brno, Ostrava)“ je rozhodovací proces, a především otázky spojené s tím, jak se návštěvníci přemísťují z místa na místo za účelem cestovního ruchu. V první části jsou uvedená teoretická východiska týkající se procesu rozhodování, včetně významných modelů a rozhodujících faktorů. Na základě dotazníkového …more
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis entitled "Mobile behavior of visitors to selected cities in the Czech Republic (examples Prague, Brno, Ostrava)" is the decision-making process, especially issues related to how visitors move from place to place for tourism. The first part presents the theoretical background concerning the decision-making process, including significant models and decisive factors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta