Theses 

Obchodná politika a jej vplyv na všeobecnú hodnotu banky – Bc. Martina Slovíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Martina Slovíková

Diplomová práce

Obchodná politika a jej vplyv na všeobecnú hodnotu banky

Trade policy and its impact on the generalvalue of the bank

Abstract: This thesis deals with the business of the Bank and its impact on the general value of the bank. The first chapter focuses on the characteristics of the general value of the bank, as well as the management system of banks. This chapter also defined controlling and reporting. The second chapter focuses on the definition of key value indicators, which are used in the banking sector. The third chapter analyzes the value indicators, and at the same time is devoted to calculating the overall value of the bank on the basis of business methods. The fourth chapter is devoted to a summary of the results and provide recommendations for VUB Bank a.s.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá problematikou obchodnej politiky banky a jej vplyvom na všeobecnú hodnotu banky. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku všeobecnej hodnoty banky, ako aj na systém riadenia bánk. V tejto kapitole je definovaný aj controlling a reporting. Druhá kapitola sa zameriava na definovanie základných hodnotových ukazovateľov, ktoré sa využívajú v bankovom sektore. Tretia kapitola analyzuje hodnotové ukazovatele, a súčasne aj sa venuje výpočtu všeobecnej hodnoty banky na základe podnikateľskej metódy. Štvrtá kapitola je zameraná na zhrnutie získaných výsledkov, ako aj poskytnutie odporúčaní pre VÚB banku a.s.

Klíčová slova: banka, analýza, všeobecná hodnota, finančné ukazovatele

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Balajty, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 04:06, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz