Bc. Veronika Sajdoková

Diplomová práce

Venezuela po roce 1998 - Autoritativní nebo hybridní režim?

Venezuela after 1998 - authoritative or hybrid regime?
Anotace:
Diplomová práce se věnuje analýze politického režimu Venezuely po roce 1998 do současnosti. Snahou práce je nalézt odpověď na otázku, zda se politický systém po nástupu Huga Cháveze k moci blíží více k autoritativním režimům nebo hybridním režimům. V první části práce jsou představeny hlavní koncepty, v jejímž rámci je politický režim zkoumán. Jedná se o koncept autoritativních režimů, který definoval …více
Abstract:
Presented diploma thesis analyses political system of Venezuela developed after 1998. The main goal is to answer the question whether the character of the political system after Chavez arrival has tend either to authoritarioan or hybrid regimes. The first part deals with main theoretical concepts later used for exploring the features of political system. Especially, Linz´s concept of authoritarian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie