Bc. Veronika Sajdoková

Master's thesis

Venezuela po roce 1998 - Autoritativní nebo hybridní režim?

Venezuela after 1998 - authoritative or hybrid regime?
Abstract:
Diplomová práce se věnuje analýze politického režimu Venezuely po roce 1998 do současnosti. Snahou práce je nalézt odpověď na otázku, zda se politický systém po nástupu Huga Cháveze k moci blíží více k autoritativním režimům nebo hybridním režimům. V první části práce jsou představeny hlavní koncepty, v jejímž rámci je politický režim zkoumán. Jedná se o koncept autoritativních režimů, který definoval …more
Abstract:
Presented diploma thesis analyses political system of Venezuela developed after 1998. The main goal is to answer the question whether the character of the political system after Chavez arrival has tend either to authoritarioan or hybrid regimes. The first part deals with main theoretical concepts later used for exploring the features of political system. Especially, Linz´s concept of authoritarian …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Political Science