Bc. Renata Lukšová

Diplomová práce

Tématický Apercepční Test u dětí s Aspergerovým syndromem

Thematic Apperception Test in children with Asperger syndrom
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, jaké příběhy tvoří děti s Aspergerovým syndromem (AS) v Tématickém apercepčním testu (TAT). Příběhy evokované tabulemi TAT jsem interpretovala pomocí skórovacích systémů posuzujících interpersonální decentraci a empatii. Předpokládala jsem, že se děti s AS budou odlišovat od dětí bez AS právě v těchto charakteristikách a že TAT je ve vztahu k oběma konceptům senzitivním diagnostickým …více
Abstract:
The aim of my thesis is to find what stories are created by children with Asperger Syndrome (AS) in the Thematic Apperception Test (TAT). I interpreted the stories evoked by TAT cards with score systems which judge the interpersonal decentring and empathy. I supposed that the children with AS would differ from the children without AS just in these characteristics and that TAT related to both concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií