Bc. Vilém Otte

Diplomová práce

Bi-directional path tracing na GPU

Bi-directional Path Tracing on GPU
Anotace:
Software pro vykreslování foto-realistických scén dnes používá především jednosměrné sledování cest, pomocí nějž dosahuje dobrých výsledků pro scény bez kaustiky nebo scény, jenž nejsou tzv. těžkými případy pro path tracing. Dále existuje několik software pro vykreslování pomocí obousměrného sledování cest, avšak vzhledem k náročnosti implementace tohoto algoritmu jsou takřka exkluzivně vyvíjeny pro …více
Abstract:
Computer graphics renderers for creating photo-realistic images use mainly unidirectional path tracing, having good results for scenes without caustics or hard cases. There are also few renderers with bi-directional path tracing implementation, however due to the complexity of the algorithm implementation, they almost exclusively target sequential CPUs. The thesis proposes a way of implementation of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marek Vinkler, Ph.D.
  • Oponent: doc. Fotios Liarokapis, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma