Toghrul Mammadov

Master's thesis

Valuation of User-based Internet companies – Main Growth and Value Drivers

Valuation of User-based Internet Companies – Main growth and Value Drivers
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním hodnoty, kterou představují jednotliví odběratelé internetového obsahu pro technologickou společnost. Praktická část zahrnuje analýzu společnosti Netflix, jelikož je to dynamicky rostoucí firma působící v oboru, který značně závisí na odběratelích obsahu. Za účelem vytvoření kompletního finančního modelu společnosti bude hlavním nástrojem pro vykonání analýzy …more
Abstract:
This thesis examines the value that each subscriber brings to an internet company. The practical part will cover the analysis of Netflix because it is a growing business operating in an industry that heavily depends on subscribers. The main tool which is going to be used is Microsoft Excel – to construct a complete financial model of the company by first using the “old economy” approach, which is done …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Tomáš Krabec
  • Reader: Silvie Jeřábková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77215