Karolína BOUDNÍKOVÁ

Master's thesis

Přípustnost odvolání a dovolání v civilním procesu

Admissibility of the appeal in civil procedure
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je přípustnost odvolání a dovolání v civilním procesu. V úvodních kapitolách je pojednáváno o opravných systémech a prostředcích, na nichž je vybudována současná právní úprava čtvrté části zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. V kapitolách následujících je věnována pozornost obecné právní úpravě odvolání a rovněž odvolacímu řízení, s tím že otázce přípustnosti …viac
Abstract:
The subject matter of this diploma thesis is the admissibility of the appeal and the recourse in civil procedure. The opening chapters deal with the system and meaning of remedies on which the current legal regulation of the fourth part of Act No. 99/1963 Coll., of the Code of Civil Procedure is being established. In the following chapters, attention is paid to the general regulation of the appeal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Blanka Kapitánová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOUDNÍKOVÁ, Karolína. Přípustnost odvolání a dovolání v civilním procesu. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.