Bc. Adéla Valentová

Bakalářská práce

Obchodníci s cennými papíry v České republice

Investment firms in the Czech Republic
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je analyzovat obchodníky s cennými papíry a jejich služby v České republice, provést komparaci vybraných obchodníků s cennými papíry a jejich služeb, identifikovat jejich výhody a nevýhody, na základě získaných poznatků formulovat doporučení pro klienty vedoucí k maximálnímu využití výhod a omezení nevýhod vybraných obchodníků s cennými papíry a jejich služeb, formulovat doporučení …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyse security traders and their services in the Czech Republic, to execute a comparison of chosen security traders and their services, to identify their advantages and disadvantages, to form recommendation for clients on the basis of acquired information in order to maximize the utilization of advantages and limitation of disadvantages of selected security traders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Hloušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta