Monika BORDOVSKÁ

Bakalářská práce

Jerome David Salinger v překladech Rudolfa a Luby Pellarových

Jerome David Salinger in Translations by Rudolf and Luba Pellar
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá problematikou překládání, osobností spisovatele Jeroma Davida Salingera a překladatelské dvojice manželů Pellarových. Zkoumán je zde jediný román již zmiňovaného autora a to, jak se v originále odráží jeho osobnost. Dále se zaměřuji na ohlasy, které dílo vyvolalo v tehdejší době. Nechybí zde ovšem ani kritiky z let nedávných. Zaměřuji se také na český překlad díla a na to …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of translation, with the personality of writer named Jerome David Salinger and also with translational couple of Pellars. The only novel of this author is examined here. The question is how his personality reflects here. There are some contemporary critics and curent critics. There is also an analysis of czech version and how hard the assertion in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Kaiserová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BORDOVSKÁ, Monika. Jerome David Salinger v překladech Rudolfa a Luby Pellarových. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta