Bc. Monika Sklářová

Bakalářská práce

Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty)

Seniors as Victims of Domestic Violence (Current Legal and Psychological Aspects)
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je: Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty). Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce je teoretická, věnována vymezením základních pojmů (násilí a domácí násilí). Dále obsahuje základní informace z oblasti domácího násilí (průběh, formy, násilná osoba, oběť atd.) a aktuální právní úpravu. Druhá část práce je praktická …více
Abstract:
The theme of this thesis is: Seniors as victims of domestic violence (current legal and psychological aspects). The work is divided into two main parts. The first part is theoretical, given the definition of basic concepts (violence and domestic violence). It also contains basic information about domestic violence (process, forms, violent person, victim etc.) and current legislation. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu