Theses 

Advertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Company – Mgr. Barbora BLAŽKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro SŠ - Učitelství hudební výchovy pro SŠ

Mgr. Barbora BLAŽKOVÁ

Diplomová práce

Advertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Company

Advertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Company

Abstract: Tato diplomová práce analyzuje čtrnáct tištěných reklam, které se objevovaly v průběhu historie firmy Coca-Cola, z lingvistického, kulturního a také marketingového hlediska. Jelikož jsou součástí reklam i reklamní slogany, pozornost je jim věnována také. Práce obecně charakterizuje reklamu jako takovou, její funkce, způsob, kterým působí na spotřebitele a média, která využívá k reklamnímu sdělení. Problematika globální reklamy, etika, regulace a možný budoucí vývoj reklamy je v práci zahrnut taktéž.

Abstract: The diploma thesis analyzes fourteen print advertisements of the Coca-Cola Company which has been appearing throughout the company?s history from the linguistic, cultural and also marketing point of view. The advertising slogans of the company are discussed as well. The thesis also gives general view of what advertising is, how advertising functions, what media are used in delivering advertising messages, what is the possible future of advertising, what effects advertising has on people, how is advertising seen globally and what are some problems connected with the ethics and regulation of advertising.

Keywords: tištěná reklama, lingvistická analýza, firma Coca-Cola, reklamní média, budoucí vývoj reklamy, účinky reklamy, globální reklama, etika a regulace reklamy

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11188 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Barbora. Advertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Company. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz