Jiří Dusík

Bakalářská práce

Pojetí slovanské mytologie u současných českých rodnověrců

The Notion of Slavic Mythology by Contemporary Czech Native Faith Followers
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem současní rodnověrci rozumí a pojímají slovanskou mytologii. Výzkumná hypotéza předpokládá, že současní badatelé chápou mytologii stejně jako současní rodnověrci. Hlavními metodami při výzkumu byla práce s písemnými zdroji a analýza písemných zdrojů. Z důvodu relativně malého počtu písemných zdrojů byl v této práci zcela zásadní terénní výzkum. V první kapitole …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to determine how contemporary Czech Native Faith Followers conceive Slavonic mythology. The research hypothesis posits that modern Native Faith Followers understand the mythology in the same way as contemporary scholars. Textual analysis of the written sources, mainly chronicles and scholarly treatises on the subject was the primary research method. Due to the relatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Horák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dusík, Jiří. Pojetí slovanské mytologie u současných českých rodnověrců. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma