Mgr. Martina Keratová

Diplomová práce

Srovnání míry humanismu a kreativity a jejich vzájemný vztah u učitelů základních škol se zaměřením na digitální technologie a učitelů klasické základní školy

A comparison of the level of humanism and creativity and their mutual relationship in the primary school teachers specialised in digital technologies and the teachers from ordinary primary school
Abstract:
The diploma thesis deals with investigating of the degree of humanism and creativity of primary school teachers. There are two research groups we will be dealing with, the teachers from ordinary schools (N = 21) and teachers from a school focused on ICT (N = 20). Our goal was to discover, whether there is a prevailing trend in the thinking of teachers. We assumed, that they will prefer to think in …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberala zisťovaním miery humanizmu a kreativity u učiteľov základných škôl s klasickým zameraním a zameraním na digitálne technológie. Výskumná vzorka pozostávala z učiteľov dvoch klasických základných škôl (N = 21) a jednej základnej školy so zameraním na digitálne technológie (N = 20). Naším cieľom bolo zistiť, či v myslení pedagógov prevažuje humanistická koncepcia uvažovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Stránský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta