Bc. Jan Šturala

Diplomová práce

Císařsko-rakouský Řád železné koruny a jubilejní rok 1908

The Austrian Imperial Order of the Iron Crown and jubilee year 1908
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je Císařsko-rakouský Řád železné koruny. Práce se snaží pokrýt všechny jeho aspekty - historii, vliv na nobilitace, vzhled a nošení řádu, řádovou kancelář a hodnostáře a společenský význam řádu. Zkoumán je i jubilejní rok 1908. Nahlíženo bylo zejména způsoby projevy jubilea a jeho vliv na Řád železné koruny. Ročník rytířů řádu 1908 je podrobně rozebrán a pobádán.
Abstract:
Subject of this thesis is Royal Austrian Order of the Iron crown. Thesis tryes to cover all of its aspects - history, impact on ennoblement, design and wearing of the order, chancery of the order and social value of the order. Jubilee year 1908 was also researched. Examined were especialy demonstration of the jubilee and impact of the jubilee on the Order of the Iron Crown. Order knights of the year …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archivnictví / Archivnictví