Bc. Jan Czechaczek

Diplomová práce

Cena Karla Čapka ve fanzinech

Price of Karel Čapek in Fanzines
Anotace:
Tato práce ve své první části popisuje historické a společenské okolnosti žánru literární fantastiky, Československého fandomu a Ceny Karla Čapka v osmdesátých letech. V druhé části pak charakterizuje vývojové trendy žánru v publikacích nazvaných jako „Kočasy“, což byly neoficiální, každoročně vycházející časopisy, obsahující díla účastníků soutěže o Cenu Karla Čapka.
Abstract:
This work in the first part describes the historical and social circumstances of the genre of literary fantastic, Czechoslovak fandom and Award of Karel Čapek in the eighties. The second part describes the trends of the genre in publications called as "Kočasy", which were unofficial, annually published magazines, containing works by participants of Award of Karel Čapek.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Jarina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma