PhDr. Eva Jílková

Bachelor's thesis

Politika nešíření jaderných zbraní administrativy George W. Bushe: případ Íránu a Severní Koreje

Nonproliferation Policy of George W. Bush Administration: The Cases of Iran and North Korea
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá americkou politikou nešíření jaderných zbraní během prezidentství George W. Bushe. V první části je zkoumán vývoj této politiky, její formulace v oficiálních dokumentech Bushovy administrativy a specifické prostředky její implementace. Druhá část se zabývá přístupem americké administrativy k jadernému vývoji v Íránu, je analyzována použitá strategie a zhodnocen její úspěch …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the U.S. nonproliferation policy of George W. Bush administration. The first part studies the evolution of this policy, its formulation in official documents of the Bush administration and specific means of its implementation. In the next part of the thesis the approach of the U.S. administration to the nuclear developments in Iran is described and success of the U.S …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií