Ing. Pavlína Milichovská

Diplomová práce

Penzijní připojištění a jeho pozice v penzijní reformě

Retirement Income and its Position in Pension System
Anotace:
Penzijní připojištění poskytují v České republice specializované finanční instituce - penzijní fondy. Ty se řídí zákonem č.42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem ve znění pozdějších novel a dalšími zákony a patří mezi nejpřísněji regulované tržní subjekty vůbec. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je specifický finanční produkt, nabízený dospělé populaci pouze v České republice …více
Abstract:
Retirement income insurance is in the Czech Republic provided by specialised financial institutions – pension funds. It is governed by Act No. 42/1994 Coll. on Retirement Income Insurance with State Subsidy in wording of later amendments and other laws. Pension funds belong among the most strictly regulated market subjects at all. Retirement income insurance with state subsidy is a specific financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní