Dagmar Adámková

Bachelor's thesis

Ekonomické aspekty provozu pasivních domů

Economic aspects function of passive houses
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá tématem ekonomických aspektů pasivních domů v podmínkách České republiky. Zhodnoceny jsou jak obecná východiska tak i technické a ekonomicko-politické souvislosti. V úvodu práce provedena nejprve kategorizace domů typických svou energetickou náročností a zařazených podle období jejich výstavby. Následně je definován pasivní dům a je provedena diskuze jeho technických charakteristik …more
Abstract:
The work considers economic aspects of passive houses in the environment of Czech republic. Common data as well as technical and economic connections are taken in consideration. Houses energy intensity categorization connected to the period of construction is done at the beginning. Further the passive house itself is being defined and all the technical characterization made with thermal insulation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2008
  • Supervisor: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Adámková, Dagmar. Ekonomické aspekty provozu pasivních domů. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní