Bc. Vian El-Talabani

Bakalářská práce

Public Relations v Technickém muzeu v Brně

Public Relations of the Technical Museum of Brno
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat a částečně analyzovat metody a rozsah Public relations (práce s veřejností) v Technickém muzeu v Brně. Nejedná se o analýzu marketingu TMB, ani o souhrn hodnocení produktu, který tato kulturní instituce veřejnosti nabízí. Práce mapuje současný stav jednotlivých komunikačních kanálů a zamýšlí se nad jejich dalšími možnosti využití. Pro teoretickou i praktickou část bakalářské …více
Abstract:
The aim of this work is to examine and partly analyze the methods and extent of Public Relations at the Technical Museum of Brno. This is not a marketing analysis by TMB, neither a summary of the product reviews, which these cultural institutions publicly offer. The work deals with the current status of each communication channel, and offers assumptions about its further possibilities of utilization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Klára Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie