Bc. Michal Santoris

Bakalářská práce

Hydrogeochemické podmínky vzniku pěnovců v lokalitě Růženin lom

Hydrogeochemical conditions of tufa formation in Růženin lom
Abstract:
Růženin lom is an important locality in the area of Moravian Karst. A system of ponds was created after the closing of limestone quarries at the end of the twentieth century. Surrounding area provides suitable conditions for the creation of tufa. Geology of the locality, extraction in the quarries, hydrology of quarry and hydrogeochemistry of carst locations are described in the first, theoretical …více
Abstract:
Růženin lom je významnou lokalitou v oblasti Moravského krasu, kde sa od zastavenia ťažby vápencov v poslednom desaťročí dvadsiateho storočia vytvorila sústava jazierok, ktoré spolu s okolím poskytujú vhodné podmienky pre tvorbu penovca. V teoretickej časti je popísaná geológia oblasti, ťažba v lomoch, hydrológia lomu a hydrogeochémia krasových oblastí, ako aj popis a definícia penovcov s jeho výskytmi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta